پوریا [ ۰۵ آبان ۱۳۸۴ ]

قدیما مثب یا منفی را, خوب یا بد را, مفید یا مضر را در آنچه می دیدند و می شنیدند و می بوییدند می دانستند- در آن چه پیش می آمد.
اما حال در نگاه آن, در برخورد آن, در برداشت آن-آنچه را هست بیرونی میبینند و...
برخورد با آن درونی با نحوه تلقی و برخورد و نتیجه گیری و به کار بستن, منفی زادیی میکنند و مثبت می آفرینی.


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
111122