۰۶ فروردين ۱۳۸۶

سال نو مبارك!

الهه [ ۰۷ فروردين ۱۳۸۶ ]

اگر گفتین این 5 تا حاجی فیروز شاد، کیا هستن؟؟
اینا همون 5 تا طراحی صنعتی تبریزن!!


فرناز [ ۰۶ فروردين ۱۳۸۶ ]

سال نو مبارک! موفق باشی!!!!!!!!!


111120